วันอาทิตย์, พฤษภาคม 22, 2022
หน้าแรกสังคม"ประกันสังคม"ลดเงินสมทบ ม. 39 และ ม. 40 เท่าไร กี่เดือน เริ่มเมื่อไหร่ เช็คเลย

“ประกันสังคม”ลดเงินสมทบ ม. 39 และ ม. 40 เท่าไร กี่เดือน เริ่มเมื่อไหร่ เช็คเลย

“ประกันสังคม” ลดเงินสมทบ ม. 39 และ ม. 40 หนึ่งในมาตรการช่วยเหลือค่าครองชีพ ช่วงน้ำมันแพง หลัง ครม.เห็นชอบ ลดเท่าไร กี่เดือน เริ่มเมื่อไหร่

เกาะติดข่าว”ประกันสังคมลดเงินสมทบผู้ประกันตน  ม.39  ม.40   คณะรัฐมนตรี(ครม.) เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2565 เห็นชอบมาตรการเร่งด่วนเพื่อบรรเทาผลกระทบต่อประชาชนจากสถานการณ์ราคาพลังงานอันเนื่องจากปัญหาความขัดแย้งในภูมิภาคยุโรประหว่างยูเครน – รัสเซีย กรอบวงเงินเบื้องต้น 45,102.65 ล้านบาท

 

เพื่อลดภาระค่าครองชีพใก้แก่ประชาชนและลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ประกอบอาชีพในภาคขนส่ง รวมถึงดูแลประชาชนผู้มีรายได้น้อย กลุ่มแรงงานและกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ
    

โฆษณา – อ่านบทความต่อด้านล่าง

1 ใน 10 มาตรการช่วยเหลือระยะเร่งด่วน คือ ลดอัตราเงินสมทบผู้ประกันตนมาตรา 39 และลดอัตราเงินสมทบของผู้ประกันตนมาตรา 40 มีดังนี้

 

อ่านรายละเอียด ครม.เคาะกรอบงบประมาณ 10 มาตรการเร่งด่วนบรรเทาผลกระทบพลังงานแพง(คลิกที่นี่)

 มาตรา 39 ลดอัตราเงินสมทบ 3 เดือน

 

ลดอัตราเงินสมทบผู้ประกันตนมาตรา 39 จำนวน 1.9 ล้านคน จาก 9% เหลือ 1.9% เป็นเวลา 3 เดือน ตั้งแต่พฤษภาคม – กรกฎาคม 2565 

โฆษณา – อ่านบทความต่อด้านล่าง

 

มาตรา 40 ลดอัตราเงินสมทบ 6 เดือน

 

ลดอัตราเงินสมทบของผู้ประกันตนมาตรา 40 จำนวน 10.7 ล้านคน จาก 70 – 300 บาท ลดลงเหลือ 42 – 180 บาทต่อเดือน เป็นเวลา 6 เดือน ตั้งแต่กุมภาพันธ์ – กรกฎาคม 2565

 

ผู้ประกันตน ม.40 ลดอัตราเงินสมทบ ลงเหลือ 42-180 บาทต่อเดือนดังนี้

 

โฆษณา – อ่านบทความต่อด้านล่าง

  • เดิมจ่าย 70 บาท/เดือน เหลือเป็น 42 บาท/เดือน ได้รับประโยชน์ทดแทน ในกรณีการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย ทุพพลภาพ ตาย
  • เดิมจ่าย 100 บาท/เดือน เหลือเป็น 60 บาท/เดือน ได้รับประโยชน์ทดแทน ในกรณีการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย ทุพพลภาพ ตาย และกรณีชราภาพ
  • เดิมจ่าย 300 บาท/เดือน เหลือเป็น 180 บาท/เดือน ได้รับประโยชน์ทดแทน ในกรณีการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย ทุพพลภาพ ตาย ชราภาพ และกรณีสงเคราะห์บุตร

 

ที่มา : ข่าวคณะโฆษก


ดูข่าวต้นฉบับ


ข่าวสระบุรี สำหรับคนสระบุรี อัพเดทสดใหม่ทุกวัน ข่าวของชาวสระบุรี

RELATED ARTICLES

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular

Recent Comments