วันจันทร์, พฤษภาคม 16, 2022
หน้าแรกในพระราชสำนักในหลวง พระราชินี เสด็จฯ วางศิลาฤกษ์แท่นฐานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรฯ

ในหลวง พระราชินี เสด็จฯ วางศิลาฤกษ์แท่นฐานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรฯ

ในหลวง-เสด็จอ่างทอง

เมื่อเวลา 17.09 น. วันที่ 9 เมษายน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จฯ ไปทรงวางศิลาฤกษ์แท่นฐานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช และทรงหล่อพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (ส่วนพระเศียร) ในพระอิริยาบถต่างๆ ณ ลานอิสรภาพ 109 อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง

ในการนี้ ประทับเฮลิคอปเตอร์พระราชพาหนะ เสด็จฯ ออกจากพระลานพระราชวังดุสิตไปยังสนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราว ลานอิสรภาพ 109 อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง จากนั้น ประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จฯ ออกจากสนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราวไปยังลานอิสรภาพ 109 ที่จัดสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช โดยมีข้าราชการ และประชาชนชาวจังหวัดอ่างทอง และจังหวัดใกล้เคียงเฝ้าฯ รับเสด็จ

ในหลวง-เสด็จอ่างทอง

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จเข้าพลับพลาพิธี ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธนวราชบพิตร ทรงกราบ ประทับพระราชอาสน์ ทรงศีล

จากนั้น เสด็จออกจากพลับพลาพิธีไปยังมณฑลพิธีวางศิลาฤกษ์ ทรงพระสุหร่าย ทรงเจิมแผ่นอิฐ ทอง นาก เงิน และแผ่นศิลาฤกษ์ แล้วทรงวางแผ่นอิฐ ทอง นาก เงิน และแผ่นศิลาฤกษ์ลงในหลุม

ในหลวง-เสด็จอ่างทอง

ต่อมาเสด็จฯ ไปยังมณฑลพิธีเททอง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงรับแผ่นทอง นาก เงิน จากนายถวัลย์ เมืองช้าง ประธานโครงการจัดสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทูลเกล้าฯ ถวาย แล้วทรงหย่อนแผ่นทอง นาก เงิน ลงในช้อนที่เจ้าพนักงานพระราชพิธีถือถวาย

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงรับแผ่นทอง นาก เงิน จากนางสาวกำไร เลี้ยงบำรุง ประธานกรรมการบริษัทเอเชีย ไฟน์ อาร์ท จำกัด ทูลเกล้าฯ ถวาย แล้วทรงหย่อนแผ่นทอง นาก เงิน ลงในช้อนที่เจ้าพนักงานพระราชพิธีถือถวาย ทรงรับช้อนจากเจ้าพนักงานพระราชพิธี ทรงเทแผ่นทอง นาก เงิน ลงในเบ้า แล้วพระราชทานช้อนคืนให้เจ้าพนักงานพระราชพิธี ทรงถือสายสูตร เททองหล่อพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (ส่วนพระเศียร) ในพระอิริยาบถต่างๆ

พระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณ ประธานพระครูพราหมณ์ หลั่งน้ำเทพมนตร์ เจิมวางใบมะตูมที่หุ่นพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

จากนั้น เสด็จเข้าพลับพลาพิธี ทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมถวายพระสงฆ์ ทรงหลั่งทักษิโณทก แล้วเสด็จออกจากพลับพลาพิธีไปยังบริเวณจัดนิทรรศการฯ ทอดพระเนตรนิทรรศการโครงการจัดสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ตามพระราชอัธยาศัย เสด็จฯ ไปทรงเยี่ยมประชาชนที่มาเฝ้าฯ รับเสด็จ ต่างเปล่งเสียงทรงพระเจริญดังกึกก้องตลอดเส้นทาง สมควรแก่เวลา เสด็จฯ กลับ

สำหรับโครงการจัดสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช จัดสร้างขึ้นเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดสร้าง พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

ประกอบด้วยพระบรมรูปสร้างด้วยโลหะสำริดนอก (BRONZE) จำนวน 4 องค์ ในพระอิริยาบถทรงยืนหลั่งน้ำลงสู่แผ่นดินด้วยสุวรรณภิงคาร ขนาดความสูง 109 เมตร พระอิริยาบถทรงยืนหลั่งน้ำลงสู่แผ่นดินด้วยสุวรรณภิงคาร ขนาดความสูง 15.40 เมตร พระอิริยาบถทรงแสงปืนต้นข้ามแม่น้ำสะโตง ขนาดความสูง 15.40 เมตร และในพระอิริยาบถทรงพระแสงของ้าวกระทำยุทธหัตถี ขนาดความสูง 15.40 เมตร ณ ลานอิสรภาพ 109 ตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง

ในหลวง-เสด็จอ่างทอง

โดยโครงการ ฯ มีเนื้อที่ประมาณ 200 ไร่ ประกอบด้วยพื้นที่ประดิษฐานองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช อาคารสำนักงาน หอประติมากรรม พิพิธภัณฑ์ หอพระพุทธรูป อาคารเอนกประสงค์ และสวนประติมากรรม ซึ่งจะมีการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ และศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดอ่างทอง และเป็นแหล่งส่งเสริมการเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ในพื้นที่จริงให้แก่ประชาชนชาวไทย ตั้งแต่รุ่นปัจจุบันสืบทอดไปสู่อนุชนรุ่นต่อไป ให้เกิดความรักชาติและความภาคภูมิใจในเกียรติประวัติ และเกียรติภูมิของประเทศชาติสืบไป


ดูข่าวต้นฉบับ


ข่าวสระบุรี สำหรับคนสระบุรี อัพเดทสดใหม่ทุกวัน ข่าวของชาวสระบุรี

RELATED ARTICLES

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular

Recent Comments