วันอาทิตย์, พฤษภาคม 22, 2022
หน้าแรกสังคมห้ามประแป้ง ห้ามปาร์ตี้โฟม แล้ว "สงกรานต์ 2565" ทำอะไรได้บ้าง?

ห้ามประแป้ง ห้ามปาร์ตี้โฟม แล้ว “สงกรานต์ 2565” ทำอะไรได้บ้าง?

วันนี้ใครจะออกไปเที่ยวงาน “สงกรานต์ 2565” ต้องย้ำอีกครั้งว่า ในพื้นที่จัดงานห้ามประแป้ง ห้ามปาร์ตี้โฟม และให้ “เล่นน้ำ” ได้เฉพาะในพื้นที่จัดงานเท่านั้น ส่วนนอกโซนจัดงานหรือพื้นที่สาธารณะ “ห้ามเล่นน้ำ” ทุกกรณี

เริ่มแล้ว! เทศกาล “สงกรานต์ 2565” เปิดฉากขึ้นแล้วในหลายพื้นที่ทั่วประเทศไทย (บางแห่งเริ่มมาตั้งแต่ 10-11 เม.ย.) โดยเฉพาะในพื้นที่จัดงานสงกรานต์ระดับแลนด์มาร์กของไทย ไม่ว่าจะเป็นงานเย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์ ณ วัดชื่อดัง 10 แห่งในกรุงเทพฯ, งานไอคอนสยามสงกรานต์เฟสติวัล 2022, งาน Water Festival 2022 เทศกาลวิถีน้ำ..วิถีไทย ในหัวเมืองใหญ่จังหวัดต่างๆ 

โดยปีนี้ ภาครัฐได้ประกาศมาตรการสงกรานต์ หรือมาตรการด้านสาธารณสุขในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565 ออกมาแล้วว่าอนุญาตให้เล่นน้ำได้ แต่ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขการจัดงานในรูปแบบป้องกันโรคระบาดอย่างเคร่งครัด

โฆษณา – อ่านบทความต่อด้านล่าง

ประชาชนส่วนใหญ่ทราบแล้วว่าทางการมีคำสั่งห้ามเล่นประแป้ง ห้ามจัดปาร์ตี้โฟม แล้วสงกรานต์ 2565 ทำอะไรได้บ้าง?กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ รวบรวมกฎ กติกา ข้อห้ามต่างๆ มาให้ทราบแล้ว ดังนี้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : 

 

1. พื้นที่จัดงาน “สงกรานต์ 2565” ต้องขออนุญาตเท่านั้น!

โฆษณา – อ่านบทความต่อด้านล่าง

ต้องเป็นพื้นที่กำหนดไว้เป็นการเฉพาะ หรือพื้นที่ได้รับอนุญาตให้จัดกิจกรรมเทศกาลสงกรานต์ได้ ให้ผู้ประกอบการ ผู้จัดงาน หรือผู้มีหน้าที่รับผิดชอบการจัดงาน จัดสถานที่และดำเนินกิจกรรมภายใต้มาตรการ COVID Free Setting เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงที่ก่อให้เกิดการแพร่ระบาดแบบกลุ่มก้อน รวมทั้งมาตรการปลอดภัย 

2. มาตรการ COVID Free Setting มีอะไรบ้าง?

COVID-Free Setting เป็นแนวปฎิบัติของมาตรการองค์กร ซึ่งในที่นี้นำมาใช้ควบคุมดูแลในพื้นที่จัดงานสงกรานต์ 2565 ต้องประกอบไปด้วย

  • COVID-Free Environment : จะต้องดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อม พื้นที่ที่จัดงานต้องมีการระบายอากาศ มีสุขอนามัยที่เหมาะสม สะอาดปลอดภัย และต้องเว้นระยะห่าง
  • COVID-Free Personnel : ผู้ประกอบการ ผู้ให้บริการ หรือพนักงานในพทื้นที่จัดงาน จะต้องมีการฉีดวัคซีนครบตามเกณฑ์ และตรวจ ATK ก่อนเข้างาน 
  • COVID-Free Customer : ผู้ใช้บริการ ผู้เข้าร่วมงาน ต้องร่วมมือกับมาตรการของภาครัฐ ต้องผ่านจุดตรวจคัดกรอง ต้องเป็นผู้ฉีดวัคซีนครบตามเกณฑ์

 

โฆษณา – อ่านบทความต่อด้านล่าง

3. ในพื้นที่จัดงานสงกรานต์ ทำอะไรได้บ้าง? 

ในพื้นที่จัดงานสงกรานต์ที่ได้รับการอนุญาตจากเจ้าหน้าที่แล้ว สามารถจัดกิจกรรมสงกรานต์ ได้ดังนี้ 

  • สามารถจัดกิจกรรม “เล่นน้ำ” ได้
  • จัดกิจกรรมตามวัฒนธรรมประเพณี เช่น การสรงน้ำพระ รดน้ำดำหัว การละเล่นตามประเพณี การแสดงทางวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น ขบวนแห่ หรือการแสดงดนตรี สามารถกระทำได้ 
  • ให้มีจุดคัดกรองบริเวณทางเข้าออก และให้มีการลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่ หรือพื้นที่จัดกิจกรรม
  • ให้ควบคุมจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมมิให้แออัดตามขนาดของสถานที่ หรือพื้นที่จัดกิจกรรม เกณฑ์ไม่น้อยกว่า 4 ตารางเมตรต่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม 1 คน

4. ในพื้นที่จัดงานสงกรานต์ ทำอะไรไม่ได้บ้าง? 

สำหรับข้อห้ามทำ หรือกิจกรรมที่ห้ามทำในพื้นที่ที่ได้รับการขออนุญาตจัดงานสงกรานต์ 2565 ต่างๆ ได้แก่ 

  • ห้ามจัดกิจกรรมที่มีการเล่นประแป้ง
  • ห้ามจัดกิจกรรมในลักษณะปาร์ตี้โฟม
  • ห้ามการจำหน่ายและการบริโภคสุรา หรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในบริเวณพื้นที่จัดงาน

5. พื้นที่สาธารณะ ทำกิจกรรมอะไรได้-ไม่ได้บ้าง?

สำหรับพื้นที่สาธารณะ หรือพื้นที่ที่ไม่มีการควบคุม ทางการสั่งห้ามการเล่นน้ำ เล่นประแป้ง ปาร์ตี้โฟม หรือกิจกรรมใด ๆ ที่เป็นความเสี่ยงต่อการ ระบาดของโรค ในพื้นที่สาธารณะ และพื้นที่ซึ่งไม่ได้รับอนุญาตให้จัดกิจกรรม

แต่ทั้งนี้ ยังสามารถจัดกิจกรรมรวมกลุ่มในครอบครัว เช่น รดน้ำดำหัว จัดกิจกรรมในที่มีการระบายอากาศได้ดี หรือที่โล่ง ไม่หนาแน่นหรือคับแคบ และต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา

6. พื้นที่หมู่บ้าน/ชุมชน จัดงานสงกรานต์ได้ไหม?

สำหรับพื้นที่หมู่บ้านหรือชุมชน สามารถจัดกิจกรรมสงกรานต์ 2565 ได้ แต่ต้องให้ ศปก.ในพื้นที่ที่ตั้งของชุมชนนั้นๆ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พิจารณาอนุญาต และต้องมีมาตรการควบคุมและป้องกันโรคที่สอดคล้องกับแนวทางและมาตรการที่กำหนดไว้ในข้างต้นด้วย

———————————–

อ้างอิง : ศบค., กระทรวงสาธารณสุข


ดูข่าวต้นฉบับ


ข่าวสระบุรี สำหรับคนสระบุรี อัพเดทสดใหม่ทุกวัน ข่าวของชาวสระบุรี

RELATED ARTICLES

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular

Recent Comments