วันจันทร์, พฤษภาคม 16, 2022
หน้าแรกการเมืองเปิดบัญชีทรัพย์สิน 2 ส.ส.พลังประชารัฐป้ายแดง "ชวน" ถือครองที่ดิน ส.ป.ก.

เปิดบัญชีทรัพย์สิน 2 ส.ส.พลังประชารัฐป้ายแดง “ชวน” ถือครองที่ดิน ส.ป.ก.

จากซ้าย นายสุรพร ดนัยตั้งตระกูล ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ และ นายชวน ชูจันทร์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ

จากซ้าย นายสุรพร ดนัยตั้งตระกูล ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ และ นายชวน ชูจันทร์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ

ป.ป.ช.เปิดเผยบัญชีทรัพย์สิน-หนี้สิน 2  ส.ส.พลังประชารัฐ ป้ายแดง สุรพร ดนัยตั้งตระกูล รวย 32 ล้าน ชวน ชูจันทร์ ถือครองที่ดิน ส.ป.ก. ไทรโยค กาญจนบุรี

วันที่ 12 เมษายน 2565 สำนักงานคณะกรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน นายสุรพร ดนัยตั้งตระกูล ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ พร้อมคู่สมรส กรณีเข้ารับตำแหน่ง เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2565 รวมมีทรัพย์สิน 32,545,090 บาท รวมมีหนี้สิน เงินเบิกเกินบัญชี 51,595 บาท

โฆษณา – อ่านบทความต่อด้านล่าง

นายสุรพร ชื่อเดิม นายเอ็งบุ้ง ชื่อสกุลเดิม แซ่ต่าง มีทรัพย์สิน 25,627,889 บาท ประกอบด้วย เงินฝาก จำนวน 4 บัญชี 1,391,389 บาท ที่ดิน ต.สระนกแก้ว อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด 2 แปลง 6 ล้านบาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 3 หลัง 9,700,000 บาท อาทิ บ้านและอาคารประกอบ ต.สระนกแก้ว อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด ห้องชุด ชั้น 4 ต.ทุ่งสองห้อง อ.บางเขน (ตลาดขวัญ) กทม. ยานพาหนะ รถยนต์ยี่ห้อ MG ZS จำนวน 1 คัน 6 แสนบาท ทรัพย์สินอื่น 7,936,500 บาท ได้แก่ พระเครื่อง 16 องค์ นาฬิกาข้อมือชาย 8 เรือน ทั้งนี้มีหนี้สิน เงินเบิกเกินบัญชี 51,595 บาท

นางภาวนา ดนัยตั้งตระกูล (ชื่อสกุลเดิม อินทวิวัฒน์) จดทะเบียนสมรส เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2534 มีทรัพย์สิน 6,917,200 บาท ประกอบด้วย เงินฝาก จำนวน 8 บัญชี 3,735,700 บาท เงินลงทุน หุ้นบริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) 1,200 หน่วย 31,500 บาท ยานพาหนะ รถยนต์ยี่ห้อ FORD RANGER 1 คัน 4 แสนบาท ทรัพย์สินอื่น 2,750,000 บาท ได้แก่ ทองรูปพรรณ น้ำหนักรวม 49 บาท อัญมณีและเครื่องประดับ 17 ชิ้น พระเครื่อง 13 องค์ ทองคำแท่ง น้ำหนักรวม 20 บาท

ประวัติทำงานย้อนหลัง 5 ปี

โฆษณา – อ่านบทความต่อด้านล่าง

  • ปี 2555 ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
  • ปี 2556 รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ฝ่ายการเมือง
  • ปี 2557 ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
  • ปี 2562 กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน

รายได้ต่อปีของนายสุรพร 1,740,720 บาท ประกอบด้วย รายได้ประจำ เงินเดือน 1,362,720 บาท เบี้ยประชุม 180,000 บาท รายได้จากทรัพย์สิน ค่าเช่าสำนักงาน 120,000 บาท ค่าเช่าอาคารชุด 1 ห้อง 78,000 บาท

รายจ่ายต่อปีของนายสุรพร 347,000 บาท คู่สมรส 220,000 บาท ประกอบด้วย รายจ่ายประจำ ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของนายสุรพร 102,000 บาท ของคู่สมรส 60,000 บาท ค่าส่วนกลางอาคารชุดของนายสุรพร 35,000 บาท

รายจ่ายอื่น ๆ เงินบริจาคของนายสุรพร 10,000 บาท ของคู่สมรส 10,000 บาท ค่าท่องเที่ยวของนายสุรพร 200,000 บาท ของคู่สมรส 150,000 บาท การเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในรอบปีภาษีที่ผ่านมา เงินได้พึงประเมิน ตามประมวลรัษฎากร มาตรา 40 (1) – (8) ของนายสุรพร 71,120 บาท

โฆษณา – อ่านบทความต่อด้านล่าง

“ชวน” ถือครองที่ดิน ส.ป.ก.

ขณะที่ นายชวน ชูจันทร์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ พร้อมคู่สมรส กรณีเข้ารับตำแหน่ง เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2565 รวมมีทรัพย์สิน 10,733,978 บาท ไม่มีหนี้สิน

นายชวน มีทรัพย์สิน 9,178,017 บาท ประกอบด้วย เงินฝาก 4 บัญชี 458,017 บาท ที่ดิน 3 แปลง 7,300,000 บาท ได้แก่ โฉนด เลขที่ 34073 วังพร้าว กระทา ลำปาง 68 ตารางวา (ตร.ว.) การได้มา ซื้อ 100,000 บาท โฉนดเลขที่ 99267 บางระมาด ตลิ่งชัน กทม. 1 งาน 79 ตร.ว. การได้มา มรดก 6,000,000 บาท

สปก. เลขที่ 320 ไทรโยค กาญจนบุรี 10 ไร่ 2 งาน 10 ตร.ว. การได้มา มรดก 1,200,000 บาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 2 หลัง 1,320,000 บาท ได้แก่ บ้านที่บางระมาด ตลิ่งชัน กทม. และบ้านที่ไทรโยค กาญจนบุรี ยานพาหนะ รถยนต์ ไม่ระบุยี่ห้อ 1 คัน 30,000 บาท ทรัพย์สินอื่น อาวุธปืน .38 สมิท 5 นัด 1 กระบอก 70,000 บาท

นางสายบัว ชูจันทร์ (ชื่อสกุลเดิม อินสมพันธ์) จดทะเบียนเมื่อวันที่ 12 มกราคม 2537 มีทรัพย์สิน 1,555,961 บาท ประกอบด้วย เงินฝาก 5 บัญชี 530,961 บาท ที่ดิน อ.เมือง จ.ลำปาง 2 แปลง 750,000 บาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 1 หลัง ที่ อ.เมือง ลำปาง 500,000 บาท สิทธิและสัมปทาน ที่ดิน (เช่าที่ดิน) โฉนดเลขที่ 42647 ต.บางพรม ตลิ่งชน กทม. วัน/เดือน/ปี ที่ได้มา 1 มิ.ย.62 วัน/เดือน/ปี/ที่สิ้นสุด 31 พ.ค.65 มูลค่า 15,000/เดือน (รวม 35 เดือน หรือ 525,000 บาท)

รายได้ต่อปีของนายชวน 50,000 บาท ของคู่สมรส 612,000 บาท ประกอบด้วย รายได้ประจำของคู่สมรส ขายไอศกรีม 192,000 บาท รายได้จากค่าเช่าพื้นที่ตลาดน้ำของคู่สมรส 420,000 บาท รายได้จากการค้าขายทางเกษตรของนายชวน 50,000 บาท

รายจ่ายต่อปีของนายชวน 8,400 บาท ของคู่สมรส 330,320 บาท ประกอบด้วย รายจ่ายประจำของนายชวน ค่าโทรศัพท์มือถือ 8,400 บาท ของคู่สมรส ได้แก่ ค่าไฟ 126,180 บาท ค่าน้ำ 12,000 บาท ค่าโทรศัพท์บ้าน 8,000 บาท รายจ่ายอื่น ค่าเช่าที่ดินของคู่สมรส 180,000 บาท

นายชวนแจ้งต่อ ป.ป.ช.ว่า มีบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายจำนวน 1 คน คือ น.ส.พิมพ์ใจ ชูจันทร์ และไม่ได้ระบุ สาเหตุกรณีไม่ได้ยื่น ภ.ง.ด. ต่อ ป.ป.ช.


ดูข่าวต้นฉบับ


ข่าวสระบุรี สำหรับคนสระบุรี อัพเดทสดใหม่ทุกวัน ข่าวของชาวสระบุรี

RELATED ARTICLES

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular

Recent Comments