อีสานโพล เผยคนไม่เอา ‘ประยุทธ์’ เป็นนายกฯ อีก – ‘เพื่อไทย’ มาที่ 1

อีสานโพล เผยคนไม่เอา 'ประยุทธ์' เป็นนายกฯ อีก - 'เพื่อไทย' มาที่ 1

วันที่ 7 ต.ค. ผศ.ดร.สุทิน เวียนวิวัฒน์ หัวหน้าโครงการสำรวจอีสานโพล ศูนย์วิจัยธุรกิจและเศรษฐกิจอีสาน คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดเผยว่า จากการสำรวจความคิดเห็นคนอีสานเรื่อง “ดัชนีภาวะเศรษฐกิจครัวเรือนอีสาน ไตรมาส 3/2564 และคาดการณ์ไตรมาส 4/2564” 

ผลสำรวจพบว่า ดัชนีภาวะเศรษฐกิจครัวเรือนอีสาน ไตรมาส 3/2564 (ก.ค. – ก.ย. 64) เท่ากับ 30.2 จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน ซึ่งจัดอยู่ในระดับแย่ และคาดว่าไตรมาส 3/2564 (ต.ค. – ธ.ค. 64) จะเท่ากับ 30.7 ซึ่งถือว่าดีขึ้นเล็กน้อยแต่ยังอยู่ในระดับแย่เช่นกัน 

ขณะที่คะแนนด้านเศรษฐกิจของรัฐบาลได้ 20.3 เต็ม 100 ด้านคะแนนภาพรวมของรัฐบาลได้ 19.3 ต่ำสุดเท่าที่เคยสำรวจมา เนื่องจากการบริหารจัดการปัญหาโรคโควิดและเศรษฐกิจไม่เป็นที่น่าพอใจ 

สำหรับคะแนนผลงานรัฐบาลรายไตรมาส คนอีสานได้ให้คะแนนด้าน เศรษฐกิจ ร้อยละ 23.0 

โฆษณา – อ่านบทความต่อด้านล่าง

หากมีการเลือกตั้งใหม่ พบว่า อันดับ 1 คนอีสานยังเลือก คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ รองลงมาคือ พิธา ลิ้มเจริญ และ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา และ อนุทิน ชาญวีรกุล 

เมื่อสอบถามว่าถ้ามีการเลือกตั้ง ส.ส. วันนี้ จะเลือกใคร คนอีสานระบุว่า อันดับที่ 1 คือ พรรคเพื่อไทย รองลงมาคือ พรรคก้าวไกล พรรคพลังประชารัฐ และ พรรคภูมิใจไทย

1,110 ราย อีสาน 20 จังหวัด 

การสำรวจนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจความคิดเห็นของคนอีสานต่อภาวะเศรษฐกิจระดับครัวเรือน เพื่อประเมินภาวะเศรษฐกิจครัวเรือนด้านต่างๆ และคำนวณดัชนีภาวะเศรษฐกิจอีสานในไตรมาส 3/2564 และคาดการณ์ไตรมาส 4/2564 พร้อมประเมินผลงานรัฐบาลด้านเศรษฐกิจและภาพรวม ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 1-3 ตุลาคม 2564 จากกลุ่มตัวอย่างอายุ 18 ปีขึ้นไป 1,110 รายในเขตพื้นที่ภาคอีสาน 20 จังหวัด 

โฆษณา – อ่านบทความต่อด้านล่าง

เมื่อสอบถามเกี่ยวกับ รายได้และทรัพย์สินครัวเรือน โอกาสหางานใหม่หรือเริ่มธุรกิจใหม่ การหมุนเงินเพื่อใช้จ่ายและชำระหนี้ และการซื้อของมูลค่าสูง และทำการประมวลผลได้ดัชนีต่างๆ ซึ่งค่าดัชนีมีค่าระหว่าง 0 – 100 หากดัชนีอยู่ระหว่าง 0 – 19.9 คือ แย่มาก ระหว่าง 20 – 39.9 คือ แย่ ระหว่าง40 – 59.9 คือ ปานกลาง/พอใช้ ระหว่าง 60 – 79.9 คือ ดี และ ระหว่าง 80 – 100 คือ ดีมาก ดัชนีไตรมาส 3/2564 

โดย มีรายละเอียดดังนี้ ด้าน ดัชนีรายได้และทรัพย์สินครัวเรือนไตรมาส 3/2564 เท่ากับ 34.8 หมายความว่า รายได้และทรัพย์สินครัวเรือนอีสาน อยู่ในระดับแย่ ขณะที่ดัชนีโอกาสหางานใหม่หรือเริ่มธุรกิจใหม่ไตรมาส 3/2564 เท่ากับ 28.1 หมายความว่า โอกาสหางานใหม่หรือเริ่มธุรกิจใหม่ในอีสาน อยู่ในระดับแย่เช่นกัน ด้านดัชนีการหมุนเงินเพื่อใช้จ่ายและชำระหนี้ไตรมาส 3/2564 เท่ากับ 31.9 หมายความว่า การหมุนเงินเพื่อใช้จ่ายและชำระหนี้ของครัวเรือนอีสาน อยู่ในระดับแย่”

ผศ.ดร.สุทิน กล่าวต่ออีกว่า ด้าน ดัชนีการซื้อของมูลค่าสูงไตรมาส 3/2564 เท่ากับ 25.9 หมายความว่า ความมั่นใจของครัวเรือนอีสานในการซื้อของมูลค่าสูง อยู่ในระดับแย่ ขณะที่ดัชนีภาวะเศรษฐกิจครัวเรือนอีสานไตรมาส 3/2564 เท่ากับ 30.2 หมายความว่า ภาวะเศรษฐกิจครัวเรือนอีสานโดยรวม อยู่ในระดับแย่ และแย่กว่าไตรมาส 3/2564 ซึ่งมีค่าดัชนี 31.6 

โฆษณา – อ่านบทความต่อด้านล่าง

สำหรับการคาดการณ์ไตรมาส 4/2564 พบว่าดัชนีรายได้และทรัพย์สินครัวเรือนคาดการณ์ไตรมาส 4/2564 เท่ากับ 34.8 หมายความว่า รายได้และทรัพย์สินครัวเรือนอีสาน จะอยู่ในระดับแย่ 

ภาพรวมสอบตก

ด้าน ดัชนีโอกาสหางานใหม่หรือเริ่มธุรกิจใหม่คาดการณ์ไตรมาส 4/2564 เท่ากับ 29.5 หมายความว่า โอกาสหางานใหม่หรือเริ่มธุรกิจใหม่ในอีสาน จะอยู่ในระดับแย่ ขณะที่ดัชนีการหมุนเงินเพื่อใช้จ่ายและชำระหนี้คาดการณ์ไตรมาส 4/2564 เท่ากับ 31.8 หมายความว่า การหมุนเงินเพื่อใช้จ่ายและชำระหนี้ของครัวเรือนอีสาน จะอยู่ในระดับแย่เช่นกัน

ดัชนีการซื้อของมูลค่าสูงคาดการณ์ไตรมาส 4/2564 เท่ากับ 26.6 หมายความว่า ความมั่นใจของครัวเรือนอีสานในการซื้อของมูลค่าสูง จะอยู่ในระดับแย่ ดัชนีภาวะเศรษฐกิจครัวเรือนอีสานคาดการณ์ไตรมาส 4/2564 เท่ากับ 30.7 หมายความว่า ภาวะเศรษฐกิจครัวเรือนอีสานโดยรวม จะอยู่ในระดับแย่ และจะดีขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับไตรมาส 3/2564 ซึ่งมีค่าดัชนี 30.2 

เมื่อให้กลุ่มตัวอย่างประเมินผลงานรัฐบาลด้านเศรษฐกิจในช่วงไตรมาส 3/2564 ที่ผ่านมา พบว่า ได้คะแนนเพียง 20.3 เต็ม 100 ต่ำที่สุดตั้งแต่ทำการสำรวจมา เช่นเดียวกับไตรมาส 2/2564 เนื่องจากในไตรมาส 3/2564 การระบาดของโรคโควิด 19 อยู่ในระดับที่น่ากังวลและยังไม่คลี่คลาย และครัวเรือนอีสานได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจอย่างมาก อีกทั้งการเยียวยาของรัฐบาลไม่เพียงพอต่อผลกระทบที่ได้รับ นอกจากนี้ยังมีผลกระทบจากน้ำท่วมในภาคอีสานตั้งแต่ช่วงปลายเดือนกันยายน และการปรับเพิ่มขึ้นของราคาน้ำมัน 

ขณะที่ผลงานโดยรวมของรัฐบาลในช่วงไตรมาส 3/2564 ที่ผ่านมาได้คะแนนเพียง 19.3 เต็ม 100 ต่ำที่สุดตั้งแต่ทำการสำรวจมา เนื่องจากการบริหารจัดการปัญหาโรคโควิด 19 และการแก้ปัญหาด้านเศรษฐกิจไม่เป็นที่น่าพึงพอใจ


ดูข่าวต้นฉบับ

Related Posts

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

© 2021 ข่าวสระบุรี - Theme by WPEnjoy · Powered by WordPress