โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศขรก.ในพระองค์ฝ่ายทหารชั้นสัญญาบัตร 41นาย

15-ราชกิจจาฯโปรดเกล้าฯ

โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศขรก.ในพระองค์ฝ่ายทหารชั้นสัญญาบัตร 41นาย

ราชกิจจาฯ โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารชั้นสัญญาบัตร 41 นาย  ประกาศ ณ วันที่ 4 ต.ค.2564 เป็นปีที่ 6 ในรัชกาลปัจจุบัน

วันที่ 15 ต.ค.2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ พระราชทานยศข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารชั้นสัญญาบัตร ความว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารชั้นสัญญาบัตร

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 15 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ประกอบมาตรา 4 และมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการในพระองค์ พ.ศ.2560 มาตรา 10 มาตรา 13 และมาตรา 15 แห่งพระราชกฤษฎีกา

โฆษณา – อ่านบทความต่อด้านล่าง

จัดระเบียบราชการและการบริหารงานบุคคลของราชการในพระองค์ พ.ศ.2560 และมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติยศทหาร พุทธศักราช 2479 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานยศข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารชั้นสัญญาบัตร จำนวน 41 นาย ดังนี้

ราชกิจจาฯ โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารชั้นสัญญาบัตร 41 นาย
โฆษณา – อ่านบทความต่อด้านล่าง

ราชกิจจาฯ โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารชั้นสัญญาบัตร 41 นาย

1.ว่าที่พันเอก วรชิน เยาวรัตน์ เป็น พันเอก 2.ว่าที่พันเอก เจริญ สิวะทรัพย์ทวี เป็น พันเอก 3.ว่าที่พันโท ณรงวิทย์ ท้าววังใน เป็น พันโท 4.ว่าที่พันโท อุกฤษฏ์ เหลืองพยุง เป็น พันโท 5.ว่าที่พันโท ภัทรพล กตัญญู เป็น พันโท 6.ว่าที่พันโท ธนวัฒน์ รักพ่อ เป็น พันโท

อ่านรายละเอียดทั้งหมด

โฆษณา – อ่านบทความต่อด้านล่าง


ดูข่าวต้นฉบับ

Related Posts

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

© 2021 ข่าวสระบุรี - Theme by WPEnjoy · Powered by WordPress