วันอาทิตย์, ธันวาคม 5, 2021
หน้าแรกทั่วไปเช็กหลักเกณฑ์ใหม่ ใช้ "บัตรประชาชน" ลงทะเบียน "บัตรคนจน"

เช็กหลักเกณฑ์ใหม่ ใช้ “บัตรประชาชน” ลงทะเบียน “บัตรคนจน”

เช็กหลักเกณฑ์ใหม่ ใช้

เช็กหลักเกณฑ์ใหม่ ใช้

หลังที่ประชุมคณะกรรมการ ประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม  มีมติเห็นชอบให้ใช้บัตรประจำตัวประชาชนแบบสมาร์ทการ์ด แทนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจน เพื่ออำนวยความสะดวกประชาชนผู้ถือบัตรสวัสดิการฯ นอกจากนี้ที่ประชุมเห็นชอบให้สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ไปพิจารณาเงื่อนไขต่างๆ ให้รอบคอบอีกครั้ง เพื่อช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยให้ตรงจุดมากที่สุด โดยให้นำรายได้ของครอบครัวไม่เกิน 200,000 บาท มาคำนวณด้วยจากเดิมพิจารณาแต่รายได้ตัวบุคคล

ยกตัวอย่าง การคำนวณรายได้ครอบครัว คือ ครอบครัวหนึ่งมี สามีและภรรยา ยังไม่มีบุตร สามีมีรายได้ต่อปี 1.5 แสนบาท ภรรยามีรายได้ต่อปี 5 หมื่นบาท กรณีนี้สามีไม่มีสิทธิ์ได้รับบัตรคนจน เพราะรายได้ต่อบุคคลเกิน 1 แสนบาทต่อปี แต่ภรรยา มีสิทธิ์ได้รับบัตรคนจน เพราะมีรายได้ไม่เกิน 1 แสนบาทต่อปี และรายได้ของครอบครัวไม่เกิน 2 แสนบาทต่อปี เป็นต้น

โฆษณา – อ่านบทความต่อด้านล่าง

สำหรับคุณสมบัติผู้ถือบัตรสวัสดิการฯ เดิม มีดังนี้ 

1. เป็นผู้มีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำากว่า 18 ปีบริบูรณ์ มีรายได้ไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี 

2. ไม่มีหรือมีทรัพย์สินทางการเงิน ได้แก่ เงินฝากธนาคาร สลากออมสิน สลาก ธ.ก.ส. พันธบัตร ตราสารหนี้ รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 100,000 บาท เป็นต้น

****    ขณะเดียวกันต้องไม่เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ตามกฎหมาย ถ้าเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์บ้านพร้อมที่ดิน จะต้องมีบ้านหรือทาวเฮ้าส์ พื้นที่ไม่เกิน 25 ตารางวา ส่วนห้องชุดต้องมีพื้นที่ไม่เกิน 35 ตารางเมตร กรณีเป็นที่อยู่อาศัย และใช้ประโยชน์จากที่ดินเพื่อการเกษตรด้วยมีพื้นที่ได้ไม่เกิน 10 ไร่ หรือในกรณีที่ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอื่นที่ไม่ใช่เพื่อการเกษตร ต้องมีพื้นที่ไม่เกิน 1 ไร่  *****   

ทั้งนี้หลังจากพิจารณาหลักเกณฑ์แล้วเสร็จ กระทรวงการคลังจะเสนอให้คณะรัฐมนตรี(ครม.) อนุมัติ เพื่อประกาศใช้ โดยคาดว่าเมื่อประกาศใช้แล้วจะสามารถเริ่มลงทะเบียนรอบใหม่ได้ภายในต้นปีหน้า   

โฆษณา – อ่านบทความต่อด้านล่าง

โดยจะมีการเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ โดยวางแผนตั้งจุดรับลงทะเบียน เนื่องจากกลุ่มผู้มีรายได้น้อยอาจไม่มีโทรศัพท์สมาร์ทโฟน และเพื่อคัดกรองบุคคลที่สมควรได้รับสวัสดิการจากรัฐเพิ่มเติมอย่างแท้จริง ซึ่งผู้ที่ถือบัตรคนจนในปัจจุบันจะต้องมาลงทะเบียนใหม่ ในครั้งนี้ด้วย

นอกจากนี้ กระทรวงการคลัง ได้เตรียมจ้างนักศึกษาที่จบใหม่ประมาณ 10,000 คน เพื่อประจำจุดลงทะเบียน ทำหน้าที่ในการอำนวยความสะดวก และช่วยเหลือผู้มาลงทะเบียน  โดยคาดว่าจะมีผู้ได้รับสิทธิ์ประมาณ 15 ล้านคน 

ภาพจาก TNNONLINE

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ดูข่าวต้นฉบับ


ข่าวสระบุรี สำหรับคนสระบุรี อัพเดทสดใหม่ทุกวัน ข่าวของชาวสระบุรี

RELATED ARTICLES

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular

Recent Comments