วันจันทร์, มกราคม 17, 2022
หน้าแรกทั่วไป"นิด้าโพล"เผยผลสำรวจชี้คนไทยส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยเปิดกาสิโนถูกกฎหมาย

“นิด้าโพล”เผยผลสำรวจชี้คนไทยส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยเปิดกาสิโนถูกกฎหมาย

“นิด้าโพล”เผยผลสำรวจชี้คนไทยส่วนใหญ่ ร้อยละ 46.51 ไม่เห็นด้วยเปิดบ่อนกาสิโนถูกกฎหมาย ชี้เป็นการมอมเมาประชาชน อาจทำให้เกิดปัญหาความขัดแย้งภายในครอบครัว ปัญหาหนี้สิน

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจของประชาชน เรื่อง “บ่อนกาสิโนถูกกฎหมาย จะเอาหรือไม่!” ทำการสำรวจระหว่าง วันที่ 6-8 ธันวาคม 2564 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป กระจายทุกภูมิภาค ระดับการศึกษา และอาชีพทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,318 หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับข้อเสนอให้มีบ่อนกาสิโนถูกกฎหมาย การสำรวจอาศัยการสุ่มตัวอย่าง

 

จากการสำรวจเมื่อถามถึงการเคยเข้าบ่อนกาสิโนของประชาชน พบว่า ส่วนใหญ่ ร้อยละ 93.70 ระบุว่า ไม่เคยเข้าบ่อนกาสิโน รองลงมา ร้อยละ 4.40 ระบุว่า เคยเข้าบ่อนกาสิโนในต่างประเทศ ร้อยละ 0.91 ระบุว่า เคยเข้าบ่อนกาสิโนในประเทศ และเคยเข้าบ่อนกาสิโน ทั้งในและต่างประเทศ ในสัดส่วนที่เท่ากัน และร้อยละ 0.08 ระบุว่า ไม่แน่ใจว่าที่เคยเข้าเป็นบ่อนกาสิโน  หรือเปล่า

โฆษณา – อ่านบทความต่อด้านล่าง

โฆษณา – อ่านบทความต่อด้านล่าง

 

สำหรับความคิดเห็นของประชาชนต่อข้อเสนอให้มีบ่อนกาสิโนถูกกฎหมาย พบว่า ส่วนใหญ่ ร้อยละ 46.51 ระบุว่า ไม่เห็นด้วยเลย เพราะ เป็นการมอมเมาประชาชน อาจทำให้เกิดปัญหาความขัดแย้งภายในครอบครัว ปัญหาหนี้สิน และปัญหาอาชญากรรม 

ขณะที่บางส่วนระบุว่า ประเทศไทยเป็นเมืองพุทธไม่ควรจะมีการพนันแบบถูกกฎหมาย  รองลงมา ร้อยละ 21.25 ระบุว่า เห็นด้วยมาก เพราะ รัฐบาลสามารถจัดเก็บภาษีเพื่อนำมาพัฒนาประเทศ คนไทยจะได้ไม่ต้องเดินทางไปเล่นที่ต่างประเทศ 

 

นอกจากนี้บางส่วนระบุว่า ถึงไม่เปิดกาสิโนแบบถูกกฎหมายก็มีการลักลอบเปิดบ่อนเถื่อนอยู่ดี ร้อยละ 18.13 ระบุว่า ค่อนข้างเห็นด้วย เพราะ เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ ทำให้เกิดเงินหมุนเวียนภายในประเทศ และคนไทยจะได้ไม่ต้องลักลอบเล่นการพนันแบบผิดกฎหมาย ร้อยละ 10.32 ระบุว่า ไม่ค่อยเห็นด้วย เพราะ การพนัน เป็นสิ่งที่ไม่ดี ไม่ชอบเล่นการพนัน อาจทำให้เกิดปัญหาหนี้สินและปัญหาอาชญากรรมเพิ่มมากขึ้น และร้อยละ 3.79 ระบุว่า ไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ

โฆษณา – อ่านบทความต่อด้านล่าง

 

ด้านความคิดเห็นของประชาชนต่อตู้เกมพนันไฟฟ้าและการพนันออนไลน์ พบว่า ส่วนใหญ่ ร้อยละ 68.51 ระบุว่า ทั้งตู้เกมพนันไฟฟ้าและการพนันออนไลน์ไม่ควรเป็นสิ่งถูกกฎหมาย รองลงมา ร้อยละ 23.37 ระบุว่า ทั้งตู้เกมพนันไฟฟ้าและการพนันออนไลน์ควรเป็น สิ่งถูกกฎหมาย ร้อยละ 2.28 ระบุว่า ตู้เกมพนันไฟฟ้าควรเป็นสิ่งถูกกฎหมาย ร้อยละ 2.05 ระบุว่า การพนันออนไลน์ควรเป็นสิ่งถูกกฎหมายและร้อยละ 3.79 ระบุว่า ไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ 

 

ท้ายที่สุดเมื่อถามถึงความคิดเห็นของประชาชนต่อการเล่นไพ่กินเงินในหมู่ญาติพี่น้อง เพื่อนฝูง พบว่า ส่วนใหญ่ ร้อยละ 47.72 ระบุว่า ไม่ควรเป็นกิจกรรมที่ถูกกฎหมาย รองลงมา ร้อยละ 33.54 ระบุว่า ควรเป็นกิจกรรมที่ถูกกฎหมาย แต่ให้กำหนดกฎเกณฑ์ เช่น จำนวนผู้เล่น วงเงินพนัน สถานที่ เป็นต้น ร้อยละ 14.87 ระบุว่า ควรเป็นกิจกรรมที่ถูกกฎหมาย และร้อยละ 3.87 ระบุว่า ไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ


ดูข่าวต้นฉบับ


ข่าวสระบุรี สำหรับคนสระบุรี อัพเดทสดใหม่ทุกวัน ข่าวของชาวสระบุรี

RELATED ARTICLES

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular

Recent Comments